Protuprovalni Sistemi

burglary-560X415

Protuprovalni sistemi

Protuprovalni sistemi imaju veoma širok spektar primjene u tehničkoj zaštiti stambenih i poslovnih objekata, velikih poslovnih centara i objekata specijalnih namjena, sprečavajući ulazak neovlaštenih osoba i incidentne situacije nastale usljed tehničkih nedostataka u objektima.

Protuprovalni sistemi,renomiranih proizvođača PARADOX i SIEMENS/VANDERBILT obezbjeđuju zaštitu imovine i ljudi od neovlaštenog pristupa objektu, uz pomoć specijalnih detektora pokreta,zvuka,vibracija.. evidentiraju i sprečavaju i druge rizične situacije, poput poplava, požara, curenja gasa i sličnih neželjenih događaja.
Sistemi su zasnovani na žičanim i bežičnim kontrolnim panelima, opremljenim ekranom i tastaturom, koji imaju dvosmjernu komunikaciju sa modularnim detektorima, audio i vizuelnim signalizacijskim uređajima te IP i GPRS modulima za komunikaciju sa korisnikom, kao i za komunikaciju u realnom vremenu sa nadzornim centrom, koji funkcioniše 24 sata dnevno.