Nase Usluge
Pogledajte Sta Nudimo
Sirok Asortiman Usluga Koje Nudimo
U ponudi su najpopularnije usluge,za ostale informacije kontaktirajte nas

Video Nadzor

Pružamo vam mogućnost da postignete najviši nivo bezbJednosti u vašim objektima kroz pouzdana i u praksi provJerena CCTV rJešenja renomiranih svJetskih proizvođača. U ponudi imamo kompletan portfolio iz oblasti video nadzora, koji se lako može integrisati sa drugim bezbjednosnim sistemima, a nudimo i mogućnost unapređenja postojećih, analognih sistema za video nadzor na moderna rješenja bazirana na IP i HD Analog tehnologiji.

Svaki profesionalac koji se bavi poslovima obezjbeđenja će vam reći da je najvažnija komponenta u lancu fizičko-tehničkog obezbjeđenja upravo sistem video nadzora i ta investicija je uvijek opravdana. Također, integracija sistema video nadzora sa drugim sigurnosnim sistemima je preduslov za postojanje kompletne i pouzdane zaštite ljudi i objekata.

Uz pomoć modernih sistema za video nadzor možete spriječiti krađe, vandalizam i druge incidentne situacije u objektima koje posjedujete ili kojima upravljate, što možda do sada niste bili u stanju zbog nepostojećeg ili zastarjelog CCTV sistema.

DAHUA 250X100

SAMSUNG 250X100

SONY 250X100

HIK 250X100

Vatrodojava

Investicija u sisteme za detekciju i dojavu požara nije samo stvar pametne poslovne odluke kojom se štite ljudski životi i imovina, već i zakonska obaveza, budući da je ova oblast striktno regulisana odgovarajućim zakonskim propisima. Našim klijentima nudimo sisteme koji ispunjavaju sve relevantne standarde iz ove oblasti i obezbjeđuju pouzdanu i brzu detekciju prijetnji.

Pri izbijanju požara ili pojavi curenja gasa od presudne je važnosti da se incidentna situacija detektuje u što ranijoj fazi, kako bi se blagovremeno reagovalo i sprovele sve potrebne mjere za zaštitu ljudi i imovine. U ponudi imamo najmodernija rješenja zasnovana na analogno adresibilnoj tehnologiji, sa mikroprocesorski kontrolisanom protiv-požarnom centralom koja komunicira sa velikim brojem eksternih modula: adresabilnih detektora, signalnih uređaja, kontrolnih i monitorskih modula.

U zavisnosti od vrste objekta i djelatnosti klijenta, koriste se optički, termodiferencijalni, termomaksimalni i multikriterijumski detektori za prostore bez posebnih požarnih zahtjeva, kao i posebni UV, IC, BEAM i ASD moduli za detekciju vatre i dima, za opremanje najzahtjevnijih prostora. Naša rješenja imaju i mogućnost detekcije gasa na istom sistemu, posjeduju  panele sa grafičkim interfejsom za brzo otkrivanje mjesta požara i zadovoljavaju sve potrebne europske norme te posjeduju sve potrebne certifikate (Vds,EN54, ATEX).

siemens-usluge

Protivprovalni Sistemi

Protivprovalni sistemi imaju veoma širok spektar primjene u tehničkoj zaštiti stambenih i poslovnih objekata, velikih poslovnih centara i objekata specijalnih namjena, sprečavajući ulazak neovlaštenih osoba i incidentne situacije nastale usljed tehničkih nedostataka u objektima.

Protivprovalni sistemi,renomiranih proizvođačaPARADOX i SIEMENS/VANDERBILT obezbJeđuju zaštitu imovine i ljudi od neovlaštenog pristupa objektu, uz pomoć specijalnih detektora pokreta,zvuka,vibracija.. evidentiraju i sprečavaju i druge rizične situacije, poput poplava, požara, curenja gasa i sličnih neželjenih događaja.
Sistemi su zasnovani na žičanim i bežičnim kontrolnim panelima, opremljenim ekranom i tastaturom, koji imaju dvosmjernu komunikaciju sa modularnim detektorima, audio i vizuelnim signalizacijskim uređajima te IP i GPRS modulima za komunikaciju sa korisnikom, kao i za komunikaciju u realnom vremenu sa nadzornim centrom, koji funkcioniše 24 sata dnevno.

PARADOX 250x100

Detekcija ekpolozivnih i zapaljivih gasova,Detekcija CO

Pro Team d.o.o. je u prilici da ponudi rješenja u oblasti detekcije zapaljivih i toksičnih gasova, od renomiranog proizvođača SIEMENS, koji u svom portfoliu nudi širok asortiman detektora za pozdanu i brzu detekciju gasova.Siemens je jedan od vodećih proizvođača opreme za detekciju gasova koji u svojoj paleti proizvoda nudi širok izbor detektora kako za unutrašnje tako i za otvorene prostore i postrojenja.

Zahvaljujući stručnom znanju, adekvatnom programu rada te konstantnoj obuci svojih uposlenika, Pro Team  je u mogućnosti da ponudi: izbor adekvatnog tehničkog rešenja, izbor odgovarajuće opreme, izradu potrebne tehničke dokumentacije (aplikacione šeme, šeme delovanja, itd), isporuku opreme, montažu, povezivanje elemenata automatske regulacije, puštanje u rad, održavanje te obuku korisnika za korištenje navedenih sistema.

siemens-usluge

Sistemi Stabilnog Gasenja

Pro Team d.o.o., kao certificirani “Solution Partner” za SIEMENS sisteme stabilnog gašenja, u mogućnosti je da ponudi klijentima sisteme za prevenciju/gašenje požara u početnom stadiju.Agencija Pro Team je ovlaštena za prodaju,ugradnju I servisiranje sistema stabilnog gašenja SINORIX, od proizvođača SIEMENS. Jedan od agensa koji se koristi u navedenom sistemu stabilnog gašenja je i NOVEC 1230  koji je vrlo učinkovit u ranoj prevenciji požara.Osim što je navedeni agens učinkovit u brzoj prevenciji od požara osnovne karakteristike su i da nema štetnih dejstava po ljude (uz adekvatan proračun koncetracije u slučaja aktiviranja) da nema boje, mirise te da u slučaju aktiviranja ne ostavlja nikakve tragove na opremi što je vrlo bitno posebno u data centrima i server sobama.

Uobičajena okruženja u kojima se instaliraju sistemi stabilnog gašenje sa NOVEC 1230 agensom su:

 • – Data centri i server sobe
  – Sigurne sobe
  – Prostorije sa elektronskom opremom
  – UPS prostorije
  – Arhive
  – Kontrolne sobe

Sistemi stabilnog gašenja zauzimaju danas sve veći udio u aktivnoj zaštiti od požara, a posebno sistemi koji pored dojave požara automatski uključuju i gašenje. Ugrađuju se u data centre, UPS i elektro sobe, industrijske objekte, arhive…. Princip rada se zasniva na dojavi požara, koja aktivira sredstvo za gašenje, koje se cjevovodima i mlaznicama dovodi do štićenih prostora ili objekata. Iako svi stabilni automatski sistemi rade na ovom jednostavnom principu, danas postoji čitav niz različitih sisitema, kao posebno područje tehnike pokriveno strogim propisima i zahtjevima kvalitete. Osnovna podjela slijedi prema vrstama sredstva za gašenje, te prema načinu rada.

Osnovna vrijednost i prednost ovakovih sustava je što djeluju odmah, bez ljudskog faktora, te također i na mjestima gdje bi ljudska intervencija bila otežana ili čak nemoguća. Osnovni preduvjet za postizanje pune sigurnosti koju daje stabilni sustav je prije svega projekat izrađen u skladu sa propisima, ugradnja kvalitetne i certificirane opreme, stručna ugradnja od strane certiiciranih firmi, te redovito održavanje i atestiranje u skladu sa propisima i uputama proizvođača.

siemens-usluge

Kontrola Pristupa

Kontrola pristupa obezbeđuje autorizovan pristup u kompletne objekte, važne prostorije unutar tih objekata, kao i odvajanje pojedinih segmenata poslovnih procesa, uz korišćenje beskontaktnih, kontaktnih (smartcard) ili biometrijskih čitača.

Kroz integraciju sa sistemima za video nadzor, protivprovalnim i ostalim sistemima zaštite dobija se pouzdan sistem koji pruža punu kontrolu nad svim kretanjima u nadgledanom objektu.
Rešenja za kontrolu pristupa koja nudimo su zasnovana na IP tehnologiji, koja obezbeđuje efikasno lokalno i daljinsko upravljanje, kao i integraciju sa sistemima fizičko-tehničkog obezbeđenja, ali i drugim sistemima, kao što su oni za evidenciju radnog vremena ili parking sistemi.

Na taj način se postiže sinergetski efekat i povećava vrednost celokupnog sistema za nadzor i upravljanje. Pored kontrole pristupa unutar zatvorenih objekata, u ponudi imamo i rešenja za kontrolu pristupa koja pouzdano rade u svim klimatskim uslovima.

iskra-usluge

siemens-usluge