Nase Usluge
Pogledajte Sta Nudimo
Sirok Asortiman Usluga Koje Nudimo
U ponudi su najpopularnije usluge,za ostale informacije kontaktirajte nas

Video Nadzor

Pružamo vam mogućnost da postignete najviši nivo bezbednosti u vašim objektima kroz pouzdana i u praksi proverena CCTV rešenja renomiranih svetskih proizvođača. U ponudi imamo kompletan portfolio iz oblasti video nadzora, koji se lako može integrisati sa drugim bezbednosnim sistemima, a nudimo i mogućnost unapređenja postojećih, analognih sistema za video nadzor na moderna rešenja bazirana na IP tehnologiji.

Svaki profesionalac koji se bavi poslovima obezbeđenja će vam reći da je najvažnija komponenta u lancu fizičko-tehničkog obezbeđenja upravo sistem video nadzora i ta investicija je uvek opravdana. Takođe, integracija sistema video nadzora sa drugim sigurnosnim sistemima je preduslov za postojanje kompletne i pouzdane zaštite ljudi i objekata.

Uz pomoć modernih sistema za video nadzor možete sprečiti krađe, vandalizam i druge incidentne situacije u objektima koje posedujete ili kojima upravljate, što možda do sada niste bili u stanju zbog nepostojećeg ili zastarelog CCTV sistema.

iskra-usluge

siemens-usluge

ave-usluge

Kontrola Pristupa

Kontrola pristupa obezbeđuje autorizovan pristup u kompletne objekte, važne prostorije unutar tih objekata, kao i odvajanje pojedinih segmenata poslovnih procesa, uz korišćenje beskontaktnih, kontaktnih (smartcard) ili biometrijskih čitača.

Kroz integraciju sa sistemima za video nadzor, protivprovalnim i ostalim sistemima zaštite dobija se pouzdan sistem koji pruža punu kontrolu nad svim kretanjima u nadgledanom objektu.
Rešenja za kontrolu pristupa koja nudimo su zasnovana na IP tehnologiji, koja obezbeđuje efikasno lokalno i daljinsko upravljanje, kao i integraciju sa sistemima fizičko-tehničkog obezbeđenja, ali i drugim sistemima, kao što su oni za evidenciju radnog vremena ili parking sistemi.

Na taj način se postiže sinergetski efekat i povećava vrednost celokupnog sistema za nadzor i upravljanje. Pored kontrole pristupa unutar zatvorenih objekata, u ponudi imamo i rešenja za kontrolu pristupa koja pouzdano rade u svim klimatskim uslovima.

iskra-usluge

siemens-usluge

ave-usluge

Protivprovalni Sistemi

Protivprovalni sistemi imaju veoma širok spektar primene u tehničkoj zaštiti stambenih objekata, velikih poslovnih centara i objekata specijalnih namena, sprečavajući ulazak neovlašćenih osoba i incidentne situacije nastale usled tehničkih nedostataka u objektima.

Naši protivprovalni sistemi obezbeđuju zaštitu imovine i ljudi od neovlašćenog pristupa objektu, uz pomoć mreže detektora pokreta i zvuka, ali evidentiraju i sprečavaju i druge rizične situacije, poput poplava, požara, curenja gasa i sličnih neželjenih događaja.
Sistemi su zasnovani na žičanim i bežičnim kontrolnim panelima, opremljenim ekranom i tastaturom, koji imaju dvosmernu komunikaciju sa modularnim detektorima, davačima alarma i uređajima za komunikaciju sa korisnikom, kao i za komunikaciju u realnom vremenu sa nadzornim centrom, koji funkcioniše 24 časa dnevno.

iskra-usluge

siemens-usluge

ave-usluge

Dojava Gasa i Dojava CO

Proteam je u prilici da pruži najbolja i najefikasnija rješenja u oblasti detekcije gasa, prenosne i fiksne, kao i integracije sa drugim sistemima.

Detekcija otrovnih gasova, detekcija eksplozivnih i zapaljivih gasova. Honeywell kvalitet senzora.

Zahvaljujući stručnom znanju i adekvatnom programu rada Satexperts je u mogućnosti da ponudi: izbor adekvatnog tehničkog rešenja, izbor odgovarajuće opreme, izradu potrebne tehničke dokumentacije (aplikacione šeme, šeme delovanja, itd), isporuku opreme, montažu ili nadzor nad montažom, povezivanje elemenata automatske regulacije, puštanje u rad, izradu dokumentacije izvedenog stanja, funkcionalnu garanciju, održavanje, obuku korisnika.

iskra-usluge

siemens-usluge

ave-usluge

Sistemi Stabilnog Gasenja

Stabilni sustavi zauzimaju danas sve veći udio u aktivnoj zaštiti od požara, a posebno sustavi koji pored dojave požara automatski uključuju i gašenje. Ugrađuju se u javne i industrijske objekte, plovne objekte i vozila. Princip rada se zasniva na dojavi požara, koja aktivira sredstvo za gašenje, koje se cjevovodima i mlaznicama dovodi do štićenih prostora ili objekata. Iako svi stabilni automatski sustavi rade na ovom jednostavnom principu, danas postoji čitav niz različitih sustava, kao posebno područje tehnike pokriveno strogim propisima i zahtjevima kvalitete. Osnovna podjela slijedi prema vrstama sredstva za gašenje, te prema načinu rada.

Osnovna vrijednost i prednost ovakovih sustava je što djeluju odmah, bez ljudskog faktora, te također i na mjestima gdje bi ljudska intervencija bila otežana ili čak nemoguća. Osnovni preduvjet za postizanje pune sigurnosti koju daje stabilni sustav je prije svega projekat izrađen u skladu sa propisima, ugradnja kvalitetne i certificirane opreme, kvalitetna izvedba, te redovito održavanje i atestiranje u skladu sa propisima i uputama proizvođača.

iskra-usluge

siemens-usluge

ave-usluge

Vatrodojava

Investicija u sisteme za detekciju i dojavu požara nije samo stvar pametne poslovne odluke kojom se štite ljudski životi i imovina, već i zakonska obaveza, budući da je ova oblast striktno regulisana odgovarajućim propisima. Našim klijentima nudimo sisteme koji ispunjavaju sve relevantne standarde iz ove oblasti i obezbeđuju brzu detekciju prijetnji.

Pri izbijanju požara ili pojavi curenja gasa od presudne je važnosti da se incidentna situacija detektuje u što ranijoj fazi, kako bi se blagovremeno reagovalo i sprovele sve potrebne mjere za zaštitu ljudi i imovine. U ponudi imamo najmodernija rješenja zasnovana na analogno adresibilnoj tehnologiji, sa mikroprocesorski kontrolisanom protiv-požarnom centralom koja komunicira sa velikim brojem eksternih modula: adresabilnih detektora, signalnih uređaja, kontrolnih i monitorskih modula.

U zavisnosti od vrste objekta i djelatnosti klijenta, koriste se optički, termodiferencijalni, termomaksimalni i multikriterijumski detektori za prostore bez posebnih požarnih zahtjeva, kao i posebni UV, IC, SMART4, BEAM i ASD moduli za detekciju vatre i dima, i termoprekidni elementi (FIRETRACER) za opremanje najzahtjevnijih prostora. Naša rješenja imaju i mogućnost detekcije gasa na istom sistemu, posjeduju touch panele sa grafičkim interfejsom za brzo otkrivanje mjesta požara i zadovoljavaju sve potrebne norme (EN54, Vds, ATEX).

iskra-usluge

siemens-usluge

ave-usluge