Vatrodojava

Bitmap in Untitled-1(1)

Vatrodojava

Investicija u sisteme za detekciju i dojavu požara nije samo stvar pametne poslovne odluke kojom se štite ljudski životi i imovina, već i zakonska obaveza, budući da je ova oblast striktno regulisana odgovarajućim zakonskim propisima. Našim klijentima nudimo sisteme koji ispunjavaju sve relevantne standarde iz ove oblasti i obezbjeđuju pouzdanu i brzu detekciju prijetnji.

Pri izbijanju požara ili pojavi curenja gasa od presudne je važnosti da se incidentna situacija detektuje u što ranijoj fazi, kako bi se blagovremeno reagovalo i sprovele sve potrebne mjere za zaštitu ljudi i imovine. U ponudi imamo najmodernija rješenja zasnovana na analogno adresibilnoj tehnologiji, sa mikroprocesorski kontrolisanom protiv-požarnom centralom koja komunicira sa velikim brojem eksternih modula: adresabilnih detektora, signalnih uređaja, kontrolnih i monitorskih modula.

U zavisnosti od vrste objekta i djelatnosti klijenta, koriste se optički, termodiferencijalni, termomaksimalni i multikriterijumski detektori za prostore bez posebnih požarnih zahtjeva, kao i posebni UV, IC, BEAM i ASD moduli za detekciju vatre i dima, za opremanje najzahtjevnijih prostora. Naša rješenja imaju i mogućnost detekcije gasa na istom sistemu, posjeduju  panele sa grafičkim interfejsom za brzo otkrivanje mjesta požara i zadovoljavaju sve potrebne europske norme te posjeduju sve potrebne certifikate (Vds,EN54, ATEX).